محلول های ضدعفونی ابزارآلات وسطوح

استفاده مؤثر از ضدعفونی کننده  ها به عنوان بخشی از استراتژی چند گانه برای جلوگیری از عفونت های بیمارستانی مطرح است . سطوح به عنوان جزیی از فرایند در انتقال میکروارگانیسم ها  مورد توجه قرار می گیرند زیرا آنها با پوست دست در تماس می باشند . همانگونه که این امر به اثبات رسیده که ضدعفونی سطوح ، خطر ابتلا به عفونت در بیماران و یا کارکنان را کم می کند ، بنابراین استفاده از مواد ضدعفونی کننده باعث ایجاد فعالیت ضد میکروبی می شود که نتیجه آن بهبود سلامت در بیماران و کارکنان درمانی می باشد . استفاده از ضدعفونی کننده روی سطوح غیر بحرانی(سطوح در تماس با پوست) ، در بهبود شرایط بهداشتی محیط موثر می باشد . بعنوان مثال کف بیمارستان در معرض میکروارگانیسم ها مختلف قرار دارد و می تواند توسط باکتری های موجود در هوا، تماس با کفش، چرخ ها و سایر اشیاء آلوده شود.

شرکت پارس سینوهه پاد از سال  1394 اقدام به واردات محلول های ضد عفونی کننده برند Steris که یکی از برندهای شناخته در دنیا می باشد کرده است و این محصول را به بیش از 150 مرکز درمانی کشور عرضه داشته است .